Metaller kan orsaka autoimmuna sjukdomar

Metaller kan orsaka allergier och autoimmuna sjukdomar hos genetiskt känsliga individer. Metaller finns i implantat, tandfyllningar, kosmetika, tabletter, tandkräm och mycket mer. Exponeringen för metaller har ökat under det senaste århundradet. Metaller ger inte bara lokala reaktioner utan hela kroppen kan påverkas inklusive psyket. Vera Stejskal utvecklade bland annat ett test för att mäta känslighet mot metaller.

Den svenska docenten och immunologen Vera Stejskal forskade en stor del av sitt liv på just metaller och risken för autoimmunitet. Hon gick bort för drygt ett år sedan. Nu har en artikel dedikerats till hennes minne skriven av en journalist och en tandläkare som båda är verksamma vid IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology).

Artikeln redovisar risken för autoimmuna sjukdomar till följd av metaller i olika delar av kroppen och/eller metaller i föda, vatten, mediciner med mera. Författarna hänvisar till över 200 referenser och tar bland annat upp att:

  • 10-15 % av befolkningen är allergisk mot metaller varav nickel är den vanligaste att reagera mot
  • Känsligheten för metaller är genetiskt betingad och därmed är reaktionerna individuella
  • Även till synes ofarliga metaller kan orsaka allergi eller förgiftning särskilt om kroppen ständigt utsätts för metaller 
  • Symtom uppträder inte bara lokalt utan kan påverka hela kroppen inklusive psyket

Hudtester var tidigare enda sättet att mäta allergier, men dessa kan ställa till problem för personer som är mycket känsliga och man kan också initiera en allergi med hudtester. Vera Stejskal utvecklade ett blodtest för att kontrollera minnesceller mot olika metaller med mera (MELISA®-testet). Blodprover kan tas i Sverige och sändas till ett av flera laboratorier i Europa som kör detta test.

Vera Stejskal hjälpte många sjuka människor att identifiera metallkänslighet och hon deltog också i flera kliniska uppföljningar. Bland de symtom som försvunnit efter borttagning av metaller finns bland annat kronisk trötthet, fribromyalgi och Chrohns sjukdom.

Författarna citerar Vera Stejskal: ”Metallinducerad inflammation kan vara involverad i patologin för olika autoimmuna och allergiska sjukdomar, där enorm trötthet, smärta i leder och muskler, kognitiva nedsättningar och andra ickespecifika symtom är närvarande.” Det handlar således om många av våra moderna sjukdomar.

Läs gärna artikeln.
Se också Melisa-testets hemsida

Kontaktuppgifter till författaren Amanda Just (journalist) är: 
tel 00-1-239-887 80 67 eller epost: amanda.just@iaomt.org Hon kan också ge kontaktuppgifter till sin medförfattare Jack Kall som är tandläkare och ordförande för IAOMT.

Det går också bra att kontakta Tandvårdsskadeförbundets ordförande Ann-Marie Lidmark tel 070 742 79 57 eller epost lidmark@gmail.com 


Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra besvär som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar