Tandvården rena vilda västern

IVO konstaterar att flera tandvårdskliniker saknar patientsäkerhetsarbete och inte ens känner till att sådant ska bedrivas. Detta bekräftas av Tandvårdsskadeförbundet. Våra medlemmar har erfarenhet av att tandläkare inte ens kontrollerar patientens journaler när det gäller allergier. Vissa får därför material de inte tål. Mestadels får patienten betala omgörningen själv.

Kontrollen och tillsynen av tandvården är otillräcklig. Det är svårt att få rättelse ens via landstingens och tandvårdens gemensamma försäkringbolag LÖF. De flesta av våra medlemmar som blivit felbehandlade får betala omgörningen själva. Tandvården är därmed rena vilda västern utan patienträttigheter.

Inte heller följs patienterna upp efter en behandling för att tandläkaren ska kunna rapportera eventuella avvikelser eller biverkningar av dentala material. Därför finns inte heller ett fungerande biverkningsregister för dentala material.Patientens rättigheter i tandvården måste stärkas.

Förändrad klagomålshantering gör att klagomålen ska gå direkt till tandvårdskliniken, men eftersom de inte har kunskap om att de ska utreda klagomålen kommer patienten ingen vart där. Inte heller patientnämnderna är till mycket hjälp då de inte själva har utredningsresurser. Dessutom är de enbart till för landstingets tandvård och den som har en privat tandläkare får vända sig till deras förtroendenämn. 

Stärkta patienträttigheter kräver att patientsäkerhetsarbetet och tillsynen inom tandvården förbättras. Det är dags att ta ett bättre politiskt grepp över tandvården ett led i detta är förbättrad och ökad tillsyn. 

Till IVO:s rapport

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra besvär som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar