Uppsvullet öga efter tandläkarbesök

Eugenol är ett av flera ämnen i tandvården som känsliga individer inte tål. Christina Hellqvist är en av de drabbade som trots att hon berättade detta ändå fick eugenol vid rotfyllning av en tand. Hon reagerade dagen efter med kraftig svullnad i ögat på den sida där tanden satt. Vid läkarbesök fick hon allergimedicin som lindrade symtomen något. När tanden så småningom togs bort försvann besvären helt. 

- Jag hade uppsvullet öga och ögonlock som ”trillade ner”, berättar Christina Hellqvist. Reaktionen kom dagen efter hon fått en temporär rotfyllning och själv tror hon att eugenol fanns i det material hon behandlades med.

Bland Tandvårdsskadeförbundets medlemmar finns många som är känsliga för eugenol och det är således ingenting som kan vara helt okänt för tandläkarna. Forskning visar också att eugenolbaserade material ger förhöjd risk för inflammationer (se forskningsartikel i Tandläkartidningen)

Anmälan till IVO gjordes av Christina Hellqvist, men efter att IVO konsulterat tandläkarkliniken ansåg tillsynsmyndigheten att inget fel hade begåtts. Detta trots att tandläkaren inte journalfört uppgifterna om allergi mot latex, eugenol och andra växtbaserade hartser och att klinikens daganteckningar från denna dag saknades. 

- Värst är kanske att tandläkarbehandlingen har kostat mig så mycket pengar, säger Christina Hellqvist. Det handlar om rotfyllning, omgörning och slutligen extraktion av tanden plus läkarbesök och allergimedicin. 

Tandvårdsskadeförundets uppfattning är att de som inte tål det material tandläkaren användt ska få omgörningen bekostad av tandläkaren eller försäkringskassan så snart som möjligt. I dag finns tandvårdsförordningens 6 och 7 §§, men dessa paragrafer är både okända och krångliga att använda. Dessutom täcker de inte upp för all tandvård.

Patientens oro och känsla för vad som är fel måste tas på allvar. Om byte av material sker på en gång minskar patientens lidande. Om tandläkaren noterar en förbättring är detta värdefull information för ett biverkningsregistret. I dag finns ett biverkningsregister, men det fungerar dåligt då tandläkare sällan skickar in uppgifter om biverkningar. 


Eugenol i tandvården

Eugenol är ett ämne som utvinns ur nejlikolja och används bland annat som temporärt förband vid rotfyllningar. Det kan också användas som sealer, dvs för att ge rotfyllningsmaterialet guttaperka bättre vidhäftning till roten.

Eugenol har viss antibakteriell effekt samtidigt som det är känt att sådana sealers ger upphov till mer inflammationer än kalciumhydroxidbaserade sealers som var det material forskarna jämförde med. I dag finns flera bättre material.

För mer information kontakta:

Ann-Marie Lidmark, ordförande i Tandvårdsskadeförbundet tel 070-7427957
Christina Hellqvist, patient känslig för eugenol tel 011-26 55 22
Christer Olsson, tandläkare och materialexpert 073-938 45 41.

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra besvär som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar