Var finns de politiska visionerna om välfärden?

Kostnaderna för välfärden och sjukvården ökar dramatiskt. Ett katastrofscenario väntar om trenden inte bryts. Ändå finns inga andra politiska visioner än att fortsatta lappa och laga nuvarande system. Tandvårdsskadeförbundet bidrar här med förslag till mer orsaksinriktad och kostnadseffektiv vård för att skapa nya möjligheter att behålla välfärden utan kraftiga skattehöjningar.

Många har idag sjukdomar som sätter ner deras kapacitet utan att doktorn hittar något fel. De blir ofta hänvisas till psykiatrin med långvariga sjukskrivningar på hel- eller deltid. Extrem trötthet,  värk i olika delar av kroppen och kognitiva problem är symtom som förekommer i många av de diagnoser som ges idag.

Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att en del av dessa besvär börjar i munhålan. Ett samarbete mellan läkare och tandläkare är därför fruktbart för att minska ohälsan.

Rotfyllningar är ett exempel på orsak till vissa symtom. Anledningen är att de alltid innehåller bakterier och dessa inklusive bakteriegifter påverkar allmänhälsan då immunförsvaret aktiveras och biokemin störs. Många olika symtom kan då uppträda. Forskning visar samband bland annat mellan rotfyllningar och sepsis (blodförgiftning) och mellan rotfyllningar och cancer.

Allergier eller överkänslighet mot metaller i dentala material är väl känt sedan tidigare. Även i detta fall handlar det om aktivering av immunförsvaret. Symtom som kan uppträda är extrem trötthet, värk i muskler och leder, minnesproblem med mera. Det handlar inte bara om kvicksilver från amalgam utan också om titan, guld, platina, krom med mera. 

Framtidens välfärdsdiskussioner måste fokusera på orsaksinriktad vård och tandhälsan är en mycket viktig faktor som i dag förbises.

Tandvårdsskadeförbundet föreslår att tandvården ingår i den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen för att ge alla möjlighet till nödvändig tandvård. Dessutom föreslår förbundet:

  • att samarbetet mellan tandvården och den medicinska vården ökar
  • att de medicinska riskerna med rotfyllningar uppmärksammas
  • att ett program för hur vårdgivaren upptäcker känslighet för dentala material tas fram
  • att tandvården minskar användning av metaller för implantat, tandställningar, proteser och andra dentala material då del av befolkningen har hög känslighet för metaller
  • att alla som upplever besvär av sina tandfyllningar eller rotfyllda tänder får adekvat vård inom ramen för den allmänna hälso- och sjukvården.

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra besvär som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar