Var Sigrid Hjerten amalgamförgiftad?

I början av 1900-talet fick många konstärer diagnosen schizofreni. Var det bara tungmetallförgiftning, undrar Ann-Marie Pååg. Hon känner själv igen deras symtom som kvicksilverförgiftning. 

Fram till den 26 augusti pågår en utställning om Sigrid Hjertén (gift med Isaak Grunewald) på Waldemarsudde i Stockholm. Både Sigrid Hjerténs och Inge Schölers sjukdomsutveckling har kunnat följas via deras brev och annan korrespondens. Ann-Marie Pååg skriver i senaste Tf-bladet (se pdf-fil nedan) om hur samstämmiga deras symtom är med de fysiska och psykiska skador som amalgam, giftiga färger och lösningsmedel kan ge. 

Ann-Marie Pååg har själv varit kvicksilverförgiftad av sina amalgamfyllningar och känner väl igen deras symtom. Hos Schiöler  utlöstes besvären efter att han fått fem amalgamfyllningar i utbyte mot en tavla. 

För mer information se artikeln eller kontakta Ann-Marie Pååg på tel 0223 210 51

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra besvär som har sitt ursprung i tänderna.