Forskning och praktik möts i samtal om skola

Torsdagen den 22 november i samband med att John Hattie, författaren till studien Visible Learning, föreläser i Sverige samlar utbildningsföretaget TÄNK OM forskare och praktiker för att tala om lärandets kvalitet i en föränderlig tid. Det blir ett möte mellan bl a kognitionsvetenskap, pedagogik, psykologi, IT, rektorer och lärare. Rundabordssamtalet är ett svar på den önskan som uttryckts, bland annat i samband den dokumentär om den sydkoreanska skolan som sändes i SVT tidigare i höstas, om att mötas över gränserna.

Runt diskussionsbordet samlas forskare, inte bara från Sverige, med skolledare och lärare för att diskutera frågor som: "Hur skapar man motivation och kreativitet i skolan?", "När lär man egentligen bäst?" och "Teknik och lärande - hur hänger det ihop?". Syftet är att vidga debatten om skola, pedagogik, lärande och skolutveckling med speciellt fokus på de möjligheter till utveckling som kan skapas genom användandet av ny teknik. I publiken finns politiker, journalister, skolledare, lärare, skolutvecklare och företrädare för läromedelsförlagen. Samtalet livestreamas.

Talare

De som samlas kring bordet är: Debra Masters, Dir. Visible Learning, medarb till John Hattie, University of Auckland, Agneta Gurlz, Professor i kognitionsvetenskap, Lunds Universitet, Hans-Åke Scherp, Docent i pedagogik, Karlstads Universitet, Ulf Fredriksson, Docent, Internationell pedagogik, Stockholms Universitet, Susanne Kjällander, Fil Dr i Didaktik & Design, Stockholms Universitet, Trevor Dolan, Doktorand, institutionen för pedagogik & didaktik, Stockholms Universitet, Martin Tallvid, Doktorand i tillämpad IKT inriktning mot utb.vetenskap, Göteborgs Universitet, Lisa Adamson, Doktorand i digital litteracitet, Göteborgs Universitet, Anne-Marie Körling, mottagare av Svenska Akademiens lärarpris 2007, Anna Kaya, mottagare av Svenska Akademiens lärarpris 2012, Patrik Landström, rektor, Linköping & fd rektor i Ödeshög - årets bästa skolförbättrare
2010. Moderator är Patrik Hernwall, Docent vid DSV, Stockholms Universitet.

Länk till livestreaming: http://www.tankom.nu/live/

För mer information kontakta VD Hans Renman, +46 70 601 03 23, hans.renman@tankom.nu

TÄNK OM är Sveriges största skolutvecklare inom det nya lärandet och har sedan 2009 bidragit med kompetens, stöd och inspiration till skolor som satsar på 1:1. TÄNK OM är Apples exklusiva partner för utbildning i Sverige, vilket bl a innebär att TÄNK OMs utbildningar är en integrerad del av datorköp inom skola och utbildning. 

Kontakt: info@tankom.nu eller 08 - 21 32 34. Web: www.tankom.nu

Taggar:

Om oss

TÄNK OM är utbildningskonsulter för skolan, och vi har hjälpt skolor i samband med införandet av en dator per elev sedan 2009. Vi erbjuder processbaserad utveckling för rektorer och utvalda nyckelpedagoger samt inspiration och träning för hela personalen ute på skolorna. Vi genomför även aktiviteter mot föräldrar, elever och lokalsamhället. Vi är den ledande utbildningskonsulten för 1:1 i Sverige och vi har utbildat & inspirerat över 15 000 rektorer & lärare sedan 2009 - från Kiruna i norr till Ystad i söder. Våra utbildningar bygger på forskning och erfarenheter från hela världen samt våra konsulters praktiska erfarenheter i Sverige. Våra namnkunniga konsulter är handplockade från hela landet för att de driver utvecklingen av 1:1 och kreativitet i Sveriges skolor. Vi är stolta över att Apple har valt oss till sin exklusiva utbildningspartner i Sverige vilket bl a innebär att TÄNK OMs utbildningar är en integrerad del av datorköp inom skola och utbildning i Sverige. TÄNK OM erbjuder utbildning, processtöd och nätverk till skolledare och pedagoger som genom en 1:1 satsning vill förändra sin pedagogik och sitt arbetssätt mot ett mer nutids- och framtidsorienterat fokus. TÄNK OM vilar på en kunskapssyn där människor aktivt söker den kunskap de behöver för att uppnå sina mål. För att eleven ska bli trygg i de förmågor som är viktiga för framtiden är det viktigt att uppgifter formuleras på ett sätt som tränar dessa förmågor. TÄNK OM förankrar alltid sitt arbete i både gällande styrdokument och i aktuell forskning.

Prenumerera