Baltikum och socialdemokratin: När balternas sak blev vår

Den misslyckade kuppen mot den sovjetiske ledaren Michail Gorbatjov för i dagarna tjugo år sedan banade väg för de baltiska ländernas frigörelse. Deras kamp för frihet har uppmärksammats under gångna veckan. Framför allt har den så kallade måndagsrörelsen lyfts fram. Men även inom arbetarrörelsen bedrevs ett brett och omfattande solidaritetsarbete för balternas sak. Författare till denna SNABBANALYS nr 35 är Arbetarrörelsens Tankesmedjas kommunikationschef Tommy Svensson, som fanns på plats i händelsernas centrum under de här dramatiska åren, som A-pressens Baltikum-korrespondent.I spetsen för opinionsbildningen stod den av borgerligt dominerade Måndagsrörel­sen, men även inom arbetarrörelsen bedrevs ett omfattande solidaritetsarbete med balterna.

I går, torsdag 18 augusti, hölls ett möte i Folkets hus i Stockholm med baltiska social­demokrater och frihetskämpar som en påminnelse om detta.

Hur viktigt det internationella stödet än var, hade balterna knappast vid denna tid kunnat utropa sin självständighet om inte det misslyckade kuppförsöket mot Sovjetledaren Michail Gorbatjov den 19 augusti 1991 ägt rum. Det gav balterna chansen att smita ut från det sovjetiska fängelset.

Läs denna 5-sidiga analys som finns att hämta som PDF: http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se/snabbanalys.aspx?id=83

Kontakt: Tommy Svensson, tommy.svensson@ts.lo.se, 08-796 25 23

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Dokument & länkar