Det mörka Europa - ny bok från a-smedjan

Boken “Det mörka Europa” (80 sidor) behandlar den växande högerextremismen i Europa. Den presenteras på a-smedjans seminarium i Almedalen, fredag 5 juli, kl 11.30, S.t Lars kyrkoruin med medverkan av Mona Sahlin.

Den första delen är skriven av Tommy Svensson, journalist och medarbetare på a- smedjan. Hans bidrag heter ”Europavalet och hotet från höger” och är en genomgång av de högerextrema partierna och rörelserna i Europa, deras väljarbas, politik och strategier, samt vägar att bekämpa dem. Frågan ställs om de främlingsfientliga högerpartierna ska vinna ökat inflytande i samband med Europavalet i maj nästa år.

Måns Wadensjö är författare och bodde under vintern 2013 i Budapest. Hans bidrag heter ”Ungern – en utmaning för Europa” och är en närgången och personlig skildring av ett land på glid bort från demokratin. Han skriver att de enda som kan lösa krisen är ungrarna själva, men att utvecklingen är ett hot mot hela tanken om ett demokratiskt samarbetande Europa.

Boken kan beställas här

och laddas ner som pdf: Det mörka EuropaWEBB3

De båda rapporterna kan även laddas ner separat:

Europavalet, hotet WEBB

UngernWEBB

Arbetarrörelsens tankesmedja http://www.a-smedjan.se Tommy Svensson Kommunikationschef 0709 54 90 00  tommy.svensson@ts.lo.se

Taggar:

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Prenumerera

Media

Media