Eurokrisen och vägen framåt

Välkommen till seminarium om eurokrisen tisdag 24 april kl 13.00-15.00 på ABF-huset i Stockholm. Är krisen verkligen över och vad kan vi vänta oss av framtiden? Medverkar vid seminariet gör Sony Kapoor och Monika Arvidsson. 

Sony Kapoor är verksam vid den Londonbaserade tankesmedjan Re-Define och är Visiting Fellow vid London School of Economics. Han har tidigare arbetat som investerare på Lehman Brothers och är nu rådgivare till regeringar och internationella institutioner i frågor som rör eurokrisen och kontrollen över finansmarknaderna.

Monika Arvidsson arbetar som LO-ekonom och tillträder den 1 juni som ny utredningschef på Arbetarrörelsens tankesmedja. Hon har tidigare bedrivit makroekonomiskt analysarbete och utarbetat rapporter och policy inom områden som EU, EMU, arbetsmarknadspolitik och handelspolitik.


Samtalsledare är Christian Kellermann, chef vid Friedrich Ebert Stiftung (FES) i Stockholm.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Läs mer om seminariet på a-smedjan.se

Seminariet kan ses i direktsändning på abflive.se.

Kontakt: Malin Hansson, a-smedjan, malin.hansson@ts.lo.se, 08-796 27 19

Arrangörer: Arbetarrörelsens Tankesmedja, Arena Idé och ABF Stockholm
--------------------------------------------------------------------------------
Följ Arbetarrörelsens Tankesmedja på Facebook! 3106 personer gillar oss redan!
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.