Inbjudan till presseminarium onsdag 21 juli: Medierna tar över när politikerna lämnar vakuum

Mediernas makt växer i takt med att politiken lämnar ett allt större vakuum. Det kommer att påverka valresultatet, menar förre LO-ekonomen Dan Andersson i sin nya rapport "Mäktar politikerna med medielogiken?" som han lägger fram på ett presseminarium onsdag 21 juli, kl 13.15 i Clarion Sign Hotel vid Norra Bantorget i Stockholm.

Dan Andersson, har utarbetat denna rapport för Arbetarrörelsens Tankesmedja. Han konstaterar: – Det finns inslag i den förändrade medielogiken som förstärker populismen och försvagar demokratin.
Är det så?

Den högaktuella frågan om så kallade mediedrev diskuteras i rapporten. Dan Anderssons slutsats: "Allmänheten förlorar nästan alltid på mediedrev. Skälet är att frågan som drevet gäller är ofta av lägre dignitet än förlusten i form av ökad populism i samhället." Är det så?

På presseminariet 21 juli kommenteras rapporten av förre chefredaktören i Dagens Nyheter, Svante Nycander, och av ordföranden i Svenska Journalistförbundet, Agneta Lindblom Hulthén. Samtalsledare är utredningschefen i Arbetarrörelsens Tankemsedja, Anne-Marie Lindgren.

Rapportens förord, skrivet av Anne.Marie Lindgren, finns på http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se/moten.aspx?id=24

Deltagarna i seminariet bjuds på eftermiddagsfika och fruktsallad.

Tid: Onsdag 21 juli, kl 13.15-15.00 Plats: Clarion Sign Hotel, Norra Bantorget, Stockholm

Föranmälan: info@ts.lo.se eller 070-573 55 43 (Ove Andersson).

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.