Kerstin Alnebratt ny ordförande i Arbetarrörelsens Tankesmedja

Kerstin Alnebratt, filosofie doktor i genusvetenskap och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, har i dag valts till ny ordförande i styrelsen för Arbetarrörelsens Tankesmedja. Alnebratt efterträder förre Metall-ordföranden Göran Johnsson, som lett Tankesmedjan sedan 2007 då han tog över ordförandeskapet efter Håkan Juholt.

Ulla Lindqvist, Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin och ABFs förbundssekreterare Annika Nilsson.

Kerstin Alnebratt har tidigare varit kommunalpolitiskt aktiv, bl a som kommunalråd (S) i Göteborg 1994-2002. Hon har också varit ordförande i Unga Örnars Riksförbund.

I en Aktuellt i Politiken-intervju säger Kerstin Alnebratt:

– Jag har sedan jag lämnade den aktiva politiken för snart tio år sedan befunnit mig i akademien. Jag har många gånger där tänkt på vilken nytta jag hade kunnat ha av folk som finns inom forskarvärlden när jag var aktiv politiker.
Alnebratt markerar att det inte handlar om någon come back i dagspolitiken. Däremot hoppas hon kunna bidra till att koppla samman politiken och forskarvärlden i sitt nya uppdrag.

– Forskarvärlden är enormt spännande. Samtidigt har jag också saknat det politiska sammanhanget. Inte det konkreta beslutsfattandet, men idéutvecklandet, de ideologiska frågorna. Jag ser här en möjlighet att få kunna jobba med just att tänka kring de stora framtidsfrågorna, säger Kerstin Alnebratt i AiP-intervjun.

INFORMATON:

Ove Andersson kanslichef, Arbetarrörelsens Tankesmedja 070-573 55 43 ove.andersson@ts.lo.se

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.