Lina Stenberg till a-smedjan

Lina Stenberg är ny utredare på a-smedjan, Arbetarrörelsens Tankesmedja, från den 1 februari. Hon är statsvetare och har senast arbetat på Rädda barnens kansli och för SIDA på den svenska ambassaden i Moldavien.

Lina Stenberg kommer att vara samordnare för Arbetarrörelsens forskarnätverk, medverka i a-smedjans projektområden tillväxt, demokrati, arbetsliv samt projektet Dagens Europa. Lina Stenberg kan nås på mobil 0703-190038 samt mejl lina.stenberg@asmedjan.se

Arbetarrörelsens tankesmedja asmedjan.se Tommy Svensson Kommunikationschef 0709 54 90 00 08  tommy.svensson@asmedjan.se

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Media

Media