Löntagarnas eller stålbadets Europa?


Välkommen till seminarium måndag 5 mars, kl 10-12: om EUs sociala dimension och om fackets möjligheter att påverka politiken i det krisdrabbade Europa. Analyser och kommentarer till veckans EU-toppmöte.

Medverkande:
Monika Arvidsson, LO-ekonom
Ellen Nygren, LO-representant i EESK (EU:s ekonomiska och sociala kommitté)
Olle Ludvigsson, Europaparlamentariker (S) och tidigare fackklubbsordförande på Volvo
Samtalsledare:
Tommy Svensson, Europaansvarig vid Arbetarrörelsens tankesmedja och tidigare chef för fackliga Brysselkontoret.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Läs mer om seminariet på a-smedjan.se

Föranmälan  till info@ts.lo.se, eller 08-796 26 14, 08-796 25 27

Seminariet kan ses i direktsändning på abflive.se.

Arrangörer: Arbetarrörelsens Tankesmedja, ABF Stockholm, LO
--------------------------------------------------------------------------------
Följ Arbetarrörelsens Tankesmedja på Facebook! 2.906 personer gillar oss!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.