Monika Arvidsson ny utredningschef på Arbetarrörelsens Tankesmedja

LO-ekonomen Monika Arvidsson har utsetts till ny utredningschef på Arbetarrörelsens Tankesmedja. Hon efterträder Anne-Marie Lindgren som gått i pension.

Monika Arvidsson är född 1972 och arbetar för närvarande på LO:s enhet för ekonomisk politik och arbetsmarknad. Hon är nationalekonom.

-Monika Arvidsson är kunnig, nyfiken och pigg på att delta i den politiska debatten. Hon får en viktig roll för att utveckla samhällsanalysen inom arbetarrörelsen. Vi är glada för att ha lockat henne till oss, säger Kerstin Alnebratt, ordförande i Arbetarrörelsens Tankesmedja.

På LO har Monika Arvidsson arbetat med makroekonomiskt analysarbete och även utarbetat rapporter och policy inom områden som EU, EMU, arbetsmarknadspolitik, handelspolitik, migration och bolagsstyrning. I dessa ämnen har hon även deltagit i den offentliga debatten med artiklar och framträdanden.

Som utredningschef kommer Monika Arvidsson att leda utredningsverksamheten, hålla nära kontakt med aktuell forskning och delta i samhällsdebatten. Hon börjar den 1 juni.

Välkommen till pressträff med Monika Arvidsson och Kerstin Alnebratt torsdagen 29 mars, kl 15.00 på Arbetarrörelsens Tankesmedja, Barnhusgatan 16, 3 tr.

Anmäl gärna deltagande till info@ts.lo.se

Kontakt:

Monika Arvidsson 070-624 26 67

Arbetarrörelsens Tankesmedja:

kanslichef Ove Andersson, 08-796 26 14, ove.andersson@ts.lo.se

kommunikationschef Tommy Svensson, 08-796 25 27, 0709-54 90 00 tommy.svensson@ts.lo.se

Hemsida:

a-smedjan.se

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.