Ny debattbok: Det är vår värld - tio unga röster om global solidaritet

Vi vill med den här boken förmedla en del av det engagemang och den stora kunskap som finns hos den unga generationen i dag. De tio bidragen spänner över en rad angelägna globala frågor – från förnyelsen av FN för en bättre kraft för fred och utjämning till frågor om internet som medel i den politiska kampen, svensk migrationspolitik med ett större hjärta, och den globala kampen för kvinnors rättigheter.

I boken ingår också det vinnande bidraget i den uppsatstävling som för tredje året arrangerats av Arbetarrörelsens Tankesmedja, Olof Palmes Internationella Centrum, Olof Palmes Minnesfond och S-studenter. Vinnaruppsatsen är författad av Christina Hertzman.

Övriga medverkande: Milischia Rezai, Sara Gunnerud, Magnus Nilsson, Lina Stenberg, Fredrik Lundh Sammeli, Gabriel Wikström, Sara Karlsson, Josefin Pasanen och Christopher Kullenberg.

Boken kan beställas här

Arbetarrörelsens tankesmedja http://www.a-smedjan.se Tommy Svensson Kommunikationschef  tommy.svensson@asmedjan.se

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Media

Media

Dokument & länkar