Ny Rapport: Jobben i det gröna folkhemmet

Rapporten “Jobben i det gröna folkhemmet” syftar till att fördjupa diskussionen om innovation och jobb på vägen mot det gröna folkhemmet. Författare är Mats Engström, frilansjournalist och tidigare bland annat ledarskribent på Aftonbladet och chefredaktör på Ny Teknik.

Budskapet i boken är att Sverige behöver bli bättre på gröna innovationer. Det gäller näringslivet i stort, i både processer och produkter, liksom särskilda sektorer som miljöteknik, förnybar energi och energieffektivitet. Den offentliga sektorn kan vara en motor i utvecklingen.

Vidare måste vi investera mer i infrastruktur och bostäder som bidrar till en hållbar utveckling. Slutligen bör Sverige vara internationell föregångare – i vår nationella politik och som pådrivande land inom EU och globalt.

Rapporten kan beställas här. Och laddas ner här : jobben i det grona3WEBB

Arbetarrörelsens tankesmedja http://www.a-smedjan.se Tommy Svensson Kommunikationschef  tommy.svensson@asmedjan.se

Taggar:

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Media

Media

Dokument & länkar