Ny rapport om ROT & RUT: Kostar lika mycket som hela polisväsendet

De skenande utgifterna för RUT- och ROT-avdragen håller på att bli en statsfinansiell belastning, hävdar Martin Lindblom i Arbetarrörelsens Tankesmedjas rapport ”De nya bidragstagarna”. Han bedömer att RUT och ROT i år kommer att kosta staten 20 miljarder kr – lika mycket som hela det svenska polisväsendet! – Ett sätt att göra HUS-avdragen (benämning för RUT plus ROT) mindre fördelningspolitiskt stötande vore att sätta ett tak om 10 000 kronor per individ. ROT-avdragen bör dessutom begränsas till att gälla bara miljöinvesteringar, skriver Martin Lindblom i denna analys av statens bidrag till hushållens konsumtion av städ- och byggtjänster.”Den borgerliga regeringen säger sig föra en kamp mot bidragsberoendet. Men med frikostiga skattereduktioner för ROT- och RUT-tjänster har den skapat en ny och snabbt växande klass av bidragstagare. År 2009 betalades över fem miljarder kronor i byggsubventioner till de fyra procent av befolkningen som har de allra högsta inkomsterna.

Statsfinansiellt har subventionerna nu blivit så dyrbara att de tränger ut andra angelägna samhällsuppgifter.

Ladda ner rapporten som PDF på http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se/snabbanalys.aspx?id=77

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Prenumerera

Dokument & länkar