Ny tidning: Dagens Europa

Nu är första numret för året av Dagens Europa ute. Det innehåller intervjuer med Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (S) och med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om Europa – krisen, möjligheterna och nästa års Europaval.

Vidare behandlas klimatpolitiken, ungdomsarbetslösheten och den framväxande högerextremismen, särskilt i Ungern.

Dagens Europa är Arbetarrörelsens kunskapstidning om Europa. Den produceras av Arbetarrörelsens tankesmedja på uppdrag av den svenska S-gruppen i Europaparlamentet i samverkan med ABF och LO. Redaktör är Tommy Svensson, a-smedjan.

Den kan laddas ner här: Dagens Europa pdf

Den kan även läsas direkt på webben här: Senaste numret

Arbetarrörelsens tankesmedja http://www.a-smedjan.se Tommy Svensson Kommunikationschef  tommy.svensson@asmedjan.se

Taggar:

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Media

Media

Dokument & länkar