PÅMINNELSE: Presseminarium om politiken och medierna

I dag, onsdag 21 juli, kl 13.15, på Clarion Sign Hotel vid Norra Bantorget i Stockholm inleds seminariet ”Mäktar politikerna med medierna?". LOs förre chefekonom DAN ANDERSSON presenterar en ny rapport.

ANNE-MARIE LINDGREN , deltar DNs förre chefredaktör SVANTE NYCANDER och Journalistförbundets ordförande AGNETA LINDBLOM HULTHÉN .

Seminariet beräknas pågå till 15.00, Vi bjuder på eftermiddagsfika och fruktsallad.

Föranmälan: info@ts.lo.se , eller 070-573 55 43 (Ove Andersson)

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.