Riksbanken bör öka träffsäkerheten för att sänka arbetslösheten

En mer expansiv penningpolitik skulle bespara många från arbetslöshet. Det säger Monika Arvidsson, utredningschef vid Arbetarrörelsens Tankesmedja, i en kommentar till Riksbankens beslut i dag.

"I dag offentliggjordes att Riksbankens direktion med hänvisning till svag ekonomisk tillväxt och ett lågt inflationstryck, valt att hålla räntenivån oförändrad på 1,0 procent.

Riksbanken har sedan införandet av inflationsmålet lyckats bra med att sänka inflationsförväntningar och har bidragit till en stabilitet i svensk ekonomi. För bra till och med eftersom förväntningarna har överträffats. Det är ett problem att man har missat målet och konsekvent hållit nere inflationen mer än nödvändigt. Det efterfrågeunderskott som blivit konsekvensen har inneburit en onödigt hög arbetslöshet (enligt Lars E O Svensson hade den genomsnittliga arbetslösheten varit 0,8 procentenheter, motsvarande cirka 38 000 arbetslösa, lägre sedan 1997 om inflationsmålet hade nåtts).

Det senaste decenniets erfarenheter borde ge Riksbanken självförtroende nog att föra en tillräckligt expansiv penningpolitik för att faktiskt uppnå inflationsmålet. Det skulle bespara många från arbetslöshet."

Monika Arvidsson nås på tel 070-624 26 67

Arbetarrörelsens tankesmedja http://www.a-smedjan.se Tommy Svensson Kommunikationschef 0709 54 90 00  tommy.svensson@asmedjan

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Prenumerera

Media

Media