Seminarium: Varför Libyen men inte Syrien?

Varför genomfördes en intervention i Libyen, men inte i Syrien?  Vilka är konsekvenserna? Om det handlar vårt seminarium 23 april, kl 18.00, på ABF-huset i Stockholm. Medverkande är bland andra Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson (S).

Medverkande:
Christina Hertzman, studerande och uppsatsvinnare
Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson (S)
Katarina Bergehed, kampanjsamordnare Amnesty International
Pål Wrange, professor i folkrätt, Stockholms universitet.
Milischia Rezai, styrelseledamot Palmecentret
Lina Stenberg, Arbetarrörelsens Tankesmedja

Tid: Tisdag 23 april 18:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm • Fri entré
Föranmälan senast måndag 22 april: info@asmedjan.se,
tel 070-319 00 38 eller 070-573 55 43

Temat behandlas även i det vinnande bidraget i uppsatstävlingen Världen i fokus, arrangerad av Palmecentret, Olof Palmes Minnesfond, S-studenter och Arbetarrörelsens Tankesmedja. Förstapristagaren Christina Hertzman, Stockholms universitet, presenterar sin uppsats vid seminariet.
Uppsatsen är ett av tio inlägg i den nyutkomna antologin "Det är VÅR värld", som tar upp flera utrikespolitiska ämnen. Den kan beställas från asmedjan.se

Kontakt: Lina Stenberg 070-319 00 38 lina.stenberg@asmedjan.se

Arrangörer: Olof Palmes Internationella Center, Olof Palmes Minnesfond, S-studenter, Arbetarrörelsens Tankesmedja, ABF Stockholm

Arbetarrörelsens tankesmedja http://www.a-smedjan.se Tommy Svensson Kommunikationschef  tommy.svensson@asmedjan.se

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.