Seminarium med Lars Engqvist om Socialdemokraternas nya partiprogram

Onsdag 14 mars, kl 18-20 ordnar Arbetarrörelsens Tankesmedja seminarium med Lars Engqvist, huvudsekreterare i Socialdemokraternas programkommission.

Det äger rum på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41 och direktsänds på abflive.se

Andra aktuella arrangemang:

Torsdag 15 mars kl 18-21: Mark Lynas: Guds utvalda art. ABF-huset i Stockholm.

Måndag 19 mars kl. 18.30: Har välfärden en chans? Ove Andersson, kanslichef vid Arbetarrörelsens Tankesmedja. Waynes café, Strandgallerian, Luleå

Ny snabbanalys: Malin Hansson, utredare vid Arbetarrörelsens Tankesmedja: Hollande vs Sarkozy om det franska presidentvalet.

Läs mer på vår hemsida a-smedjan.se

Kontakt:

Tommy Svensson

Kommunikationschef

Arbetarrörelsens Tankesmedja

08 796 25 27 tommy.svensson@ts.lo.se 

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.