Vågar vi bli gamla?


De utmaningar framtidens äldrevård står inför diskuteras på ett seminarium som Arbetarrörelsens Tankesmedja ordnar på ABF-huset i Stockholm onsdag 28 mars, klockan 13.00.

Medverkande:

Marta Szebehely , professor i socialt arbete med inriktning mot omsorg vid Stockholms universitet

Ulrika Lorentzi , jämställdhetspolitisk utredare på Kommunal.

Samtalsledare:

Anne-Marie Lindgren , tidigare utredningschef Arbetarrörelsens tankesmedja.

Professor Marta Szebehely forskar om äldrevården i Sverige i ett välfärdsperspektiv. Ett av budskapen är att vi behöver sluta se äldreomsorgen som en kostnad. Hon jämför med synen på barnomsorg där vikten av att skapa möjligheter för arbetskraften är en tydlig parameter.

Från 1990 har resurserna till äldrevården minskat. Samtidigt har insatsen från anhöriga ökat. Både som en ersättning för hemtjänsten som inte fungerar och som ett komplement till den hemtjänst som inte räcker till. Framför allt är det lågutbildade, medelålders döttrar som rycker in. Det är alltså en fråga om klass och kön. Samma problematik har tagits upp i Kommunals utredningsarbete.

Välkommen att delta vid ett angeläget seminarium!

Tid: onsdag 28 mars, kl 13-15
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm.
Gärna föranmälan till info@ts.lo.se

Fri entré.

Seminariet direktsänds på webben av abflive.se

Arrangörer: Arbetarrörelsens Tankesmedja, ABF Stockholm

Kontakt: Tommy Svensson tommy.svensson@ts.lo.se , tel 08 796 25 27

Hemsida: a-smedjan.se

Om oss

Arbetarrörelsens tankesmedja drivs gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Vårt uppdrag är att självständigt analysera samhällsförändringar, utveckla idéer och stimulera en idédiskussion i viktiga politiska och fackliga framtidsfrågor.