Vågar vi bli gamla?

De utmaningar framtidens äldrevård står inför diskuteras på ett seminarium som Arbetarrörelsens Tankesmedja ordnar på ABF-huset i Stockholm onsdag 28 mars, klockan 13.00.

Medverkande:

Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot omsorg vid Stockholms universitet

Ulrika Lorentzi, jämställdhetspolitisk utredare på Kommunal.

Samtalsledare:

Anne-Marie Lindgren, tidigare utredningschef Arbetarrörelsens tankesmedja.

Professor Marta Szebehely forskar om äldrevården i Sverige i ett välfärdsperspektiv. Ett av budskapen är att vi behöver sluta se äldreomsorgen som en kostnad. Hon jämför med synen på barnomsorg där vikten av att skapa möjligheter för arbetskraften är en tydlig parameter.

Från 1990 har resurserna till äldrevården minskat. Samtidigt har insatsen från anhöriga ökat. Både som en ersättning för hemtjänsten som inte fungerar och som ett komplement till den hemtjänst som inte räcker till. Framför allt är det lågutbildade, medelålders döttrar som rycker in. Det är alltså en fråga om klass och kön. Samma problematik har tagits upp i Kommunals utredningsarbete.

Välkommen att delta vid ett angeläget seminarium!

Tid: onsdag 28 mars, kl 13-15
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm.
Gärna föranmälan till info@ts.lo.se

Fri entré.

Seminariet direktsänds på webben av abflive.se

Arrangörer: Arbetarrörelsens Tankesmedja, ABF Stockholm

Kontakt: Tommy Svensson tommy.svensson@ts.lo.se, tel 08 796 25 27

Hemsida: a-smedjan.se

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.