VECKANS ANALYS: Två metoder motverkar arbetslöshet

– Ekonomisk kris betyder alltid ökad arbetslöshet. Statliga och kommunala insatser kan motverka det med i huvudsak två metoder: Tidigareläggning av samhällsinvesteringar och åtgärder som håller upp hushållens efterfrågan, konstaterar Arbetarrörelsens Tankesmedjas utredningschef Anne-Marie Lindgren i VECKANS ANALYS där hon förklarar varför det är så betydelsefullt att förstärka a-kassan, som stabilisator i lågkonjunktur.

Anne-Marie Lindgren skriver:

”Att regeringen väljer att göra skuldkrisen till förevändning för att hoppa av från ett skattesänkarförslag man med stor sannolikhet ändå inte hade fått igenom bör alltså inte föranleda Socialdemokraterna till några otillräckligt genomtänkta svarsmanövrar. Det är möjligt, ja, sannolikt, att det ekonomiska läget kan göra det nödvändigt att ompröva en del av de förslag som tidigare lagts, men det finns alla skäl att tänka efter, innan man binder upp sig. Att den socialdemokratiska politiken, också i opposition, måste bygga på ekonomiskt ansvarstagande är en självklarhet – men det ansvarstagandet ska bygga på en noggrann analys både av dagens läge och av erfarenheterna från 90-talskrisen. Då hade vi inte så mycket att välja på – men i dag går det faktiskt att välja.”

”Ekonomiska kriser innebär alltid ökad arbetslöshet. Statliga och till viss del kommunala insatser kan motverka det med i huvudsak två metoder: – tidigareläggning av samhällsinvesteringar, som i sig själva är angelägna, och som både håller upp produktionskapacitet och stärker den för framtiden. De tydliga exemplen är infrastruktur, energibesparingar och bostadsbyggande/bostadsupprustningar.
– åtgärder som håller upp hushållens efterfrågan och med det sysselsättningen inom hemmamarknadsbranscherna. De åtgärderna får sin största effekt om de riktas till låg- och medelinkomsttagare; åtgärder som främst gynnar högre inkomstskikt har mycket lägre utväxling.

Och då hjälpts det inte – då är frågan om a-kassan central. Det tycks på vissa håll finnas en ovilja att ta i den frågan, eftersom den anses få socialdemokraterna att framstå som en försvarare av ”bidrag” – men då blundar man för hårda ekonomiska realia (samt låter sig styras av en felaktig opinionsbildning i stället för att styra den åt ett annat håll, men det är en annan historia).”

Läs hela VECKANS ANALYS: http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se/veckansanalys.aspx?id=1727

KONTAKT: Anne-Marie Lindgren, anne-marie.lindgren@ts.lo.se

Om oss

Tankesmedjan Tiden är en progressiv kraft i den svenska samhällsdebatten. Syftet är att stimulera en debatt kring de avgörande frågor samhället står inför. Globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter. Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering. Tankesmedjans verksamhet bygger på en solid intellektuell och vetenskaplig grund. Vi ger ut debattskrifter, tar fram rapporter och ordnar seminarier. Vår hemsida ger möjlighet att följa detta arbete, men ger också utrymme för debattinlägg. Tankesmedjan Tiden innefattar även Tiden Magasin. Tankesmedjan drivs som en förening, grundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Tidigare hette föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Media

Media