Analysguiden: Informativt och viktigt kvartal

Den 13 februari kommer TargetEveryone fjärde kvartals­rapport, 2017 – då helt utan avknoppade ViaNett. Intäkter ligger i fokus. Vi spår intäkter om drygt 6,3 miljoner kronor men ett negativt EBITDA-resultat.

TargetEveryone (TEO) är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform som effektiviserar skapandet av marknadsföringsmaterial via SMS till mobilen. Genom det strategiska delförvärvet av det norska Big Data-bolaget Cloud Explorers kommer erbjudandet att vidare stärkas, då främst inom riktad marknadsföring.

På tisdag den 13 februari rapporterar TEO för det gångna årets fjärde kvartal. Detta kvartal är poster relaterade till avknoppade ViaNett helt exkluderade från TEO:s räkenskaper. Rapporten kommer därmed ge viktig information om renodlade intäkter generade från plattformen.

Det är svårt att prognostisera såväl intäkter som lönsamhet då intäkterna i den tidigare verksam­hetens två affärsområden historiskt inte har särredovisats. Den norska marknaden bedömer vi fortfarande vara bolagets viktigaste. Det trots att den svenska organisationen stärkts och information om satsningens fortlöpande är värdefull. Det fjärde kvartalet inkluderar jul och mellandagar vilket rimligtvis borde öka användandet av plattformens och dess olika tjänster. Vi spår att nettointäkterna kommer in på på cirka 6,3 miljoner kronor.

Ett förväntat högt nyttjande bland den installerade användarbasen bör kunna dra upp brutto­marginalerna som vi tror kommer komma in mellan 40 till 50 procent. Rimligtvis har arbetet med Cloud Explorers adderat vissa extra icke återkommande kostnader. Vi räknar med att EBITDA-resultatet kommer vara negativt, cirka 2,1 miljoner kronor.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

TargetEveryone AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 40 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com

Prenumerera