Analysguiden: Plattformen synas

Imorgon den 14 november släpper TargetEveryone årets tredje kvartalsrapport – delvis utan avknoppade ViaNett. Spänningen är hög men vi tror på förbättrade bruttomarginaler och ett positivt EBITDA-resultat för kv3.

TargetEveryone (TEO) har utvecklat en plattform som effektiviserar skapandet av markandsföringsmaterial direkt i mobilen. Imorgon, den 14 november, rapporterar TEO siffror för årets tredje kvartal. Avknoppade ViaNett konsoliderades i köparens, LINK Mobilitys, räkenskaper till under augusti 2017 och är således inkluderade i TEO:s räkenskaper i cirka 1,5 av kvartalets tre månader. Vi ser fram emot en spännande första inblick i vad plattformen kan leverera i termer av intäkter och marginaler som kan tydliggöra värden.

Kvartalets utfall är mycket svårt att prognostisera. Detta då historik saknas för den befintliga strukturen. Samtidigt står bolaget kvar vid sin tidigare prognos om 15 miljoner i rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för innevarande helår. Vi är mer försiktiga och modellerar med ett EBITDA-resultat på helåret om cirka åtta miljoner kronor för 2017. Att osäkerheten är hög märks också i marknaden där aktien konsoliderat kring (enligt oss) låga nivåer.

Bolaget har tidigare kommunicerat att licensaffärer blivit försenade dels på grund av resurser lagts på försäljningen av ViaNett. Trots det är vår bedömning att bruttomarginalerna bör ha stigit aningen. Detta då en större del av intäkterna rimligen kommer från licensintäkter från plattformen. Med en mindre organisation bör även en del av bruttovinsten hänga med längre ned i resultaträkningen

PROGNOSER, KV3 2017
mnkr 2017P, KV3 2016, KV3
Nettoförsäljning 18,8 22,8
Tillväxt, % -17,5% -14,3%
Bruttoinkomst 6,2 6,5
Bruttomarginal, % 33,1% 28,6%
EBITDA 1,3 -1,4
EBITDA-marginal, % 7,1% -6,3%
EBIT -1,2 -7,2
EBIT-marginal, % -6,4% -31,4%
EBT -2,9 -8,8

Källa: Jarl Securities

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

TargetEveryone AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 40 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com

Prenumerera