Tata Consultancy Services vinner femårigt IT-avtal i Sverige

Tata Consultancy Services (TCS) har tecknat ett femårigt globalt IT-avtal med Ericsson. TCS är världsledande inom IT-tjänster, affärslösningar och outsourcing och avtalet omfattar applikationsunderhåll samt utveckling av Ericssons interna IT-system.

TCS har valts ut som huvudleverantör av utvecklingstjänster för applikationer och är dessutom en av två strategiska partner som ska leverera tjänster för applikationsunderhåll.

- Avtalet med Ericsson visar att vi har ett unikt erbjudande som håller hög kvalitet och är anpassat till kundernas affärsbehov. TCS anlitas alltmer av nordiska företag för att skapa affärsvärde och leverera konsultarbete, IT-tjänster och produktutveckling som håller samma höga standard oavsett varifrån i världen de levereras. Det är möjligt tack vare vår globala tjänstemodell Global Network Delivery Model, säger Amit Bajaj, Nordenchef för TCS.

- Vi ser en trend mot ökad acceptans av IT-företag med huvudkontor i Indien som driver komplexa projekt i Norden. TCS ligger i framkant genom att de investerat mycket i sin nordiska verksamhet, utökat sin tjänsteportfölj och satsat på offensiv försäljning. Vi förväntar oss att nordiska företag kommer att fortsätta outsourca sina IT-tjänster till leverantörer med utvecklingscentra i andra länder, säger Nils Molin, VD på analysföretaget IDC i Sverige.


Om Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services, TCS, är ledande inom IT-tjänster, affärslösningar och outsourcing på global basis och levererar ett unikt affärsvärde. TCS erbjuder en konsultdriven och integrerad portfölj av IT-tjänster via sin Global Network Delivery Model (GNDM) - erkänd av marknaden som en av de bästa modellerna för programutveckling. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och har fler än 116 000 välutbildade IT-konsulter i 50 länder. Bolaget omsatte 5,7 miljarder dollar under räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2008 och är listat både på National Stock Exchange och Mumbai-börsen i Indien. I Norden har TCS för närvarande ett 80-tal kunder som sysselsätter över 2 000 konsulter. Mer information finns på www.tcs.com.


För mer information, kontakta:

Ross Roy
Director, Analyst, Advisory & Media Relations, TCS EMEA
Tel: +44 7793 189477
ross.roy@tcs.com

Suzanna Norberg
Nordisk Marknadschef
Tel: +46 8 503 88 400
suzanna.norberg@tcs.com

Prenumerera

Dokument & länkar