Fullständiga förslag inför årsstämma

Bifogat detta meddelande finner ni de fullständiga förslagen inför Taurus Energys årsstämma den 20 november i Ideon Science Park, Lund.

Övriga handlingar (kallelse, fullmaktsformulär, valberedningsprotokoll och bolagsordning) finns tillgängliga på www.taurusenergy.eu/press.

Om Taurus Energy AB
Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69
info@taurusenergy.eu

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera