Lallemand Biofuels & Distilled Spirits på besök i Göteborg

Lallemand Biofuels & Distilled Spirits (LBDS) ordförande Angus Ballard och det team som ansvarar för teknisk support och försäljning av XyloFerm® kommer den 5-6 juni till Göteborg för att besöka Taurus Energy.

Det huvudsakliga syftet med besöket är ett av Taurus Energys och LBDS’s styrkommittés halvårliga möten där pågående aktiviteter, strategi och teknologi avhandlas. En visning av Taurus laboratorier och tekniska resurser är också planerad då det är första gången ett av dessa möten äger rum i Göteborg.

Först på agendan är de pågående testerna av XyloFerm®  i kommersiell skala med Quad County Corn Processors (QCCP) i Galva, Iowa. Målsättningen med testerna är att addera xylosjäsning till omvandlingen av cellulosa, i det här fallet majsfiber, till etanol i Cellerate™-processen och på så sätt öka utbytet. Läs mer om utvärderingen här.

Den långsiktiga strategin kommer också att diskuteras och även om USA är i fokus för tillfället är Taurus och LBDS öppna för att utöka samarbetet till nya marknader där möjligheter uppstår.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget.

Läs mer på www.taurusenergy.eu

Om Lallemand Biofuels & Distilled Spirits

Lallemand Biofuels & Distilled Spirits (LBDS) är en affärsenhet av den kanadensiska jäst- och bakterieproducenten Lallemand Inc., baserad i Duluth, Georgia. Lallemand Biofuels & Distilled Spirits är en ledande leverantör av fermentationsingredienser och värdeskapande tjänster till den globala bränsleetanol- och destillerade dryckesindustrin.

Besök www.lallemandbds.com för mer information

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar