Marknadsmeddelande 53/18 - Sista dag för handel med BTA i Taurus Energy AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, TAUR BTA B, är den 5 mars 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TAUR BTA B
ISIN-kod: SE0010663500
Orderbok-ID: 43PJ
CFI: ESNUFR 
FISN: TAURUSENER/SH B
Sista handelsdag: 5 mars 2018

Stockholm den 28 februari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.