Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med Taurus Energys BTA B (Betald Tecknad Aktie) är 2018-03-05. Stoppdag är 2018-03-07 och aktier beräknas distribuerade till respektive VPkonto/depå 2018-03-09.

Taurus Energy genomförde i slutet av förra året en nyemission som avslutades 19 januari 2018. Totalt 6 591 495 aktier varav 485 802 A-aktier och 5 721 078 B-aktier emitterades och har registerats på bolagsverket. Sista dag för handel med Taurus Energys BTA B (Betald Tecknad Aktie) är 2018-03-05. Stoppdag är 2018-03-07 och aktier beräknas distribuerade till respektive VPkonto/depå 2018-03-09. Totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 92 676 718 st varav 88 216 606 är B-aktier och 4 460 112 är A-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 5 560 603,08 kr efter emissionen.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera