Uppdatering angående ansökan om godkännande av XyloFerm® i djurfoder –januari 2016

Taurus Energys ansökan om tilltånd för inblandning av XyloFerm® i djurfoder behandlades ej på AAFCOs (The Associasion of American Feed Control Officials) möte 18-20 januari 2016. Nästa tillfälle då ansökan kan tas upp för behandling är nästa AAFCO-möte 31 juli – 5 augusti 2016.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69

info@taurusenergy.eu

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar