Henrik Nordin ny CFO och vice VD i TC Connect AB (publ)

Henrik Nordin har utsetts till ny CFO i TC Connect, han utses dessutom till vice VD i koncernen.

Henrik har en lång och dokumenterad erfarenhet som CFO i internationella och börsnoterade bolag. Han har erfarenhet från hela spektrat av företagsledning och finansfrågor, inom finansiering och redovisning, business control, företagsförvärv och strukturella projekt. Henrik har dessutom en bakgrund som revisor på PWC. Han har bl.a. arbetat som CFO inom Eltel Networks, United Technologies, Otis Nordic, Niscayah, Baltic Beverages och Schneider Electric.

”Jag är mycket glad över att vi lyckats få Henrik med i TC Connect med den utveckling vi nu befinner oss i avseende expansion och förvärv, inom en starkt expanderande säkerhetsmarknad. Henrik är erfaren och inte minst en mycket sympatisk person med stark energi, han kommer att bidra till vår utveckling.” säger Ole Oftedal VD och koncernchef i TC Connect AB.

”Det skall bli spännande, kul och intressant att fortsätta utvecklingen med koncernen där jag vet att jag kan bidra med mina erfarenheter från olika miljöer, utvecklingsprojekt och organisationer. De framtida möjligheterna inom säkerhetsindustrin är stora och jag tycker att TC Connect är på väg att bygga något stort och ser fram emot att vara en del av denna resa.” säger Henrik Nordin.

Henrik kommer att tillträda sin position i mitten av maj och efterträder nuvarande CFO Kjell-Åke Jägenstedt som mycket förtjänstfullt fungerat som interim sedan hösten 2017.
 
 
Om TC Connect    
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem. 

 För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Ole Oftedal, VD och koncernchef
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcconnect.se
 
 
Viktig information:  
Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 April 2018 kl. 08.30 CET. 

Om oss

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Läs mer på www.tcconnect.se

Prenumerera

Dokument & länkar