Insynsköp

Ole Oftedal och Annica Lindstrand har köpt aktier i TC Connect

VD och styrelseledamot, Ole Oftedal, har den 1 november köpt 15.000 aktier till ett pris om 21,46 kr i TC Connect. Ole Oftedal äger nu 115.000 aktier i TC Connect vilket motsvarar 3.4% av utestående aktier.

CFO för dotterbolaget AW Technic, Annica Lindstrand, har den 2 november köpt 4.400 aktier till ett pris om 21,66 kr i TC Connect . Annica Lindstrand äger nu totalt 5.400 aktier i TC Connect.

VD för dotterbolaget AW Technic, Per Lindstrand, äger sedan tidigare 9.000 aktier i TC Connect.

Ledning och styrelse äger nu totalt 4.4% av utestående aktier i TC Connect AB.

”Jag har efter en längre tid som styrelseordförande tillträtt som ny VD för koncernen TC Connect. Med mitt tillträde har vi gjort en omstart med en ny koncernledning och en ny organisation. Den nya organisationen innebär en tydlig decentralisering av operativa beslut och skapar goda möjligheter för tillväxt och effektiv integrering av nya förvärv av nischade teknikföretag inom säkerhetsbranschen. Vidare så har styrelsen preciserat koncernens finansiella mål, att över en konjunkturcykel, nå en organisk tillväxt på 10% och en EBIT-marginal om 10%. Mot bakgrund till detta så har jag utökat mitt ägande i TC Connect, då jag tror på vår framtid.” – Ole Oftedal, VD TC Connect

Taggar:

Om oss

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Läs mer på www.tcconnect.se

Prenumerera

Dokument & länkar