TC Connect AB (publ) förvärvar verksamheten som bedrivs inom RA Kommunikationsteknik AB

Säkerhetsföretaget TC Connect AB (”TC Connect”) förvärvar verksamheten som bedrivs inom RA Kommunikationsteknik AB (”RAKOM”) i ett inkråmsförvärv. RAKOM specialiserar sig på kommunikation och radioteknik i Sverige och uppköpet är en del i TC Connects strategi att förvärva kompletterande verksamheter med fokus på säkerhet- och kommunikationslösningar.

RAKOM projekterar, installerar och driftsätter tekniska lösningar för tal- och datakommunikation. Bolagets kunder består av driftkritisk verksamhet i Sverige, som t.ex. räddningstjänst, landsting och gruva. RAKOM bildades 2008 och är verksamt i västra Mellansverige med en omsättning som under räkenskapsåret 1 juli 2015 till 30 juni 2016 uppgick till 6,4 MSEK och EBITDA till 0,4 MSEK. RAKOM har en omsättningsprognos på ca 8 MSEK för räkenskapsåret 1 juli 2016 till 30 juni 2017.

Köpeskillingen uppgår till 1,26 MSEK (inklusive 0,2 MSEK i rörelsekapital) och finansieras med kontanta medel. Tillträde sker den 1 juli 2017.

RAKOM är idag en underleverantör till TC Connect och en integration av verksamheten i TC Connect Sweden AB förväntas leda till kostnadssynergier samt ökade intäkter från service, installation och försäljning av produkter och lösningar.

”Förvärvet och integrationen av RAKOM är mycket positiv för TC Connects fortsatta utveckling i Sverige. RAKOM passar väl in i utvecklingen av vår kärnaffär och stärker vårt kunderbjudande, vår leverans- och serviceorganisation. Dessutom kompletterar de vår kundstock med nya intressanta kunder. Tillsammans kommer vi att ytterligare stärka vår ställning på den svenska marknaden för säker kommunikation”, säger Ulf Carlzon, VD, TC Connect.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Carlzon, VD
Tel: +46 19-500 10 00
ulf.carlzon@tcconnect.no

Erik Källmin, CFO
Tel: +46 19-500 10 00
Email: erik.kallmin@tcconnect.se

Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017 klockan 08.45 CET.

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se .

Taggar:

Om oss

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Läs mer på www.tcconnect.se

Prenumerera

Dokument & länkar