TC Connect tecknar stor affär i Norge med ordervärde om 4,6 MNOK

TC Connect AS Norge erhåller en order av Statoil gällande uppgradering av kommunikationssystemet på Johan Sverdrup-fältet, med ett ordervärde om 4,6 MNOK. 

 
 
TC Connect har tecknat avtal med Statoil om leverans av Motorola TETRA-terminaler med tillbehör. Ordervärdet uppgår till ca 4,6 MNOK och ingår i ramavtalet TC Connect har med Statoil, leverans skall ske under det första halvåret.
 
"Vi ser en ökad aktivitet i oljebranschen för närvarande och det är mycket positivt att Statoil nu åter beställer utifrån tidigare tecknade ramavtal." säger Ole Oftedal VD för TC Connect AB.
 
 
Om TC Connect
 
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem. 

 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
 
Ole Oftedal, CEO 
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcconnect.se
 
 
Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Februari 2018 kl. 13.30 CET. 

Om oss

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Läs mer på www.tcconnect.se

Prenumerera

Dokument & länkar