TC Connects dotterbolag AW Technic erhåller ytterligare affärer med Spotify (NY)

Rättelse: I tidigare pressmeddelande framgick inte ordervärde, det är nu tillagt i första stycket.
 
AW Technic har under 2017 levererat avancerade säkerhetssystem till Spotify i Stockholm och Göteborg. Spotify är en av företagets större kunder och en ny order har nu tecknats avseende Spotify i Amsterdam för installation av passersystem, inbrottslarm och kameraövervakning. Ordern har ett initialt värde om ca 0,5 MSEK och kommer att rullas ut under våren.

 
"Det känns mycket bra med en utökad relation med Spotify, ett spännade företag i stark utveckling. Sammanlagt under 2017 har vi gjort affärer med Spotify om ca 6 MSEK, det är därför glädjande att de visar fortsatt förtroende för AW Technic. Spotify ställer höga krav på funktion, säkerhet och den senaste tekniken vilket är ett riktmärke även för AW Technic.", säger Per Lindstrand VD på AW Technic.
 
Om AW Technic
AW Technic är ett specialiserat säkerhetsföretag inom passersystem, larm, övervakning och identifikation. Drygt 50% av företagets försäljning och installationer kommer från den internationella marknaden. AW Technic ingår i den First Nort-listade koncernen TC Connect AB.
 
Om TC Connect     
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.   

För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Ole Oftedal
VD och koncernchef TC Connect
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcconnect.se
 
Per Lindstrand
VD AW Technic
+46 70 646 59 31
Per.lindstrand@awtechnic.se

Om oss

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Läs mer på www.tcconnect.se

Prenumerera

Dokument & länkar