Erbjudandet i TC TECH övertecknat – handel på Nasdaq First North inleds den 30 november 2015

TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten att teckna aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet har fulltecknats. Bolagets ansökan om listning på Nasdaq First North har godkänts och första dag för handel med TC TECHs aktier är den 30 november 2015.

Nyemissionen i TC TECH inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev tecknad till 110 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om över 300 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget därigenom 29,8 Mkr före emissionskostnader och får omkring 800 nya aktieägare. TC TECHs ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North har blivit godkänd och första dag för handel är den 30 november 2015.

Teckningsperioden för TC TECHs nyemission löpte ut den 19 november 2015. Ett antal institutioner och privata investerare, däribland personer ur Bolagets styrelse och ledning, hade före teckningsperiodens början åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen för motsvarande 20,1 Mkr eller 67,7 procent av erbjudandet. Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i TC TECH att öka med 3 500 000 och uppgå till 10 071 550, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet och antal röster med 53,3 procent.

”TC TECH befinner sig i ett spännande skede där vi nu kommersialiserar vår banbrytande teknologi inom bildskärmsindustrin. Det är mycket glädjande att vi mötts av ett stort intresse från aktiemarknaden och att vår emission inför noteringen på Nasdaq First North övertecknats. Vi ser fram emot de kommande åren där vi etablerar oss på marknaden och därigenom bygger värden i bolaget och för våra aktieägare” säger Peter Mattisson, VD för TC TECH.

Rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North.

För mer information, kontakta:

Peter Mattisson, VD TC TECH
Tel: 0708–55 34 34
E-post: peter.mattisson@tctech.se
www.tctech.se

Om TC TECH

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala marknad är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning.

Om oss

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. www.tctech.se

Prenumerera

Dokument & länkar