TC TECH färdigställer ny version av sitt produktionssystem för light guide plates till LCD-skärmar, första leverans till kund under Q2 2018

TC TECH Sweden AB (publ) har färdigställt specifikationen och inlett tillverkningen av en uppgraderad version av bolagets produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar. Avtal har tecknats om uppgradering till den nya versionen av två levererade system i Taiwan, det första under Q2 2018 och det andra under H2 2018. Vid godkänd installation erhålls resterande ca 40% av köpeskillingen.

– Efter genomförd testnings- och optimeringsfas med de två systemen av den tidigare versionen som levererats i Taiwan färdigställer vi nu en ny version som vi bedömer vara redo för industriell volymproduktion. Det är en viktig milstolpe för oss då utvecklingen av den industriella processen har varit mer krävande än förväntat, säger TC TECHs vd Alexander Luiga.

Den nya versionen av produktionssystemet, som bibehåller modellbeteckningen TCP150 HPE, har bland annat robustare elförsörjning och en stabilare konstruktion för att minimera externa vibrationsstörningar. Dessutom har själva pressningen optimerats i form av en uppgraderad presskolv samt förbättrad anpassning till roll-to-sheet-matning.

– Vi kan nu med större trovärdighet växla upp vår försäljning gentemot ytterligare kunder, och när den första nya enheten är installerad i Taiwan kan vi använda den som referens i drift. Det gör att vi nu har bättre möjligheter än någonsin att driva på omställningen till tunnare och energisnålare LCD-skärmar med förbättrad bildkvalitet i mobiltelefoner, läsplattor och bärbara datorer, säger Alexander Luiga.

Leveranserna av de två systemen i Taiwan, den första under slutet av andra kvartalet och den andra under andra halvåret 2018, räknas som uppgraderingar av tidigare levererade system. Vid installation och slutgodkännande av kund (SAT-test, site acceptance test) erhåller TC TECH återstående cirka 40% av köpeskillingen. Dessa leveranser förväntas framöver ge upphov till flera order samt löpande intäkter från service och normalt underhåll.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 februari 2018 8.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. 

Om oss

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. www.tctech.se

Prenumerera