Ny rapport från TCO: Tusentals företagare kan vara felklassade – är lika styrda som anställda.

Ungefär 9000 företagare i Sverige arbetar under förhållanden som mer kan liknas vid att vara anställd än att vara egenföretagare. Det visar unik statistik i TCO:s nya rapport och som visar att mer måste göras för att motverka falska egenföretagare. Rapporten visar även på ett stort behov av att anpassa socialförsäkringarna och arbetsmiljöreglerna utifrån företagares villkor.

Det har länge talats om att det finns falska egenföretagare eller dolda arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. Det vill säga personer som arbetar som företagare men som om deras fall skulle prövas i domstol sannolikt skulle anses vara arbetstagare. Med hjälp av en enkätundersökning som SCB har genomfört kan TCO nu presentera en uppskattning av hur stor gruppen är, något som tidigare inte har varit möjligt.

I rapporten Atypiska företagare – Om relationen mellan företagare och deras uppdragsgivare skriven av Samuel Engblom och Jacob Inganäs visar TCO att ungefär 9 000 företagare har så stora likheter med arbetstagare att de potentiellt är felklassificerade. Likheterna handlar om att företagarna måste utföra allt eller nästan allt arbete själva, bara har en uppdragsgivare och att de får instruktioner eller samarbetar nära uppdragsgivarens egen personal.

- För de företagare som är felklassade kan det här bland annat innebära att arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal inte följs samt att den som utför arbete går miste om försäkringar och tjänstepensionsinbetalningar som de annars skulle ha rätt till. Det kan också innebära att skatter och sociala avgifter betalas på fel sätt, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef och en av rapportförfattarna.

Rapporten visar också att det finns många företagare som utan att vara felklassificerade ändå har ett eller flera drag gemensamma med arbetstagare. Så många som 70 procent av de företagare som säljer tjänster till andra företag och myndigheter förväntas utföra allt eller det mesta av arbetet självt. Det innebär att de inte kan lägga över det på andra om de till exempel skulle bli sjuka, med förlorad inkomst som följd. Många företagare är också beroende av en eller ett fåtal uppdragsgivare.

- Sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen måste fungera även för dessa företagare. Ett sådant uppdrag finns i den nya utredningen om a-kassan, men en översyn behövs även i övriga försäkringar, säger Samuel Engblom.

En majoritet av de undersökta företagarna samarbetar i stor eller ganska stor utsträckning med uppdragsgivarens egen personal när arbetet utförs. Det innebär att uppdragsgivaren har stor påverkan på deras arbetsmiljö. Arbetsmiljölagstiftningen är dock inte utformad för det.

- Idag har uppdragsgivare i vissa situationer ansvar för den fysiska arbetsmiljön. TCO vill se en översyn även av ansvaret för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med utgångspunkt att den som kan påverka arbetsmiljön ska ha arbetsmiljöansvaret även utanför ett traditionellt arbetstagar-arbetsgivarförhållande, säger Samuel Engblom.

Läs hela rapporten på tco.se

För mer information:

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef:
070-250 37 70

Petteri Flanagan Karttunen, presskommunikatör:
072-454 88 67 

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Om oss

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister. www.tco.se

Prenumerera

Dokument & länkar