Pressinbjudan: Pappa kom hem!

Män i Sverige tar bara ut en femtedel av dagarna med föräldrapenning under barnets två första år, och de tar ut färre dagar för vård av sjukt barn än vad kvinnor gör. Det är vanligt att kvinnor i tjänstemannayrken går ner i arbetstid under småbarnsåren, men det är ovanligt att männen gör det. Det här leder till ojämställdhet på arbetsmarknaden och får negativa effekter på kvinnors inkomster både på kort och lång sikt.

I vilket grad är det normer och attityder som står i vägen för att kvinnor och män ska dela lika på föräldraledigheten och ansvaret för att livspusslet ska gå ihop? Hur skiljer attityder och normer sig åt mellan olika delar av samhället, mellan olika yrken och branscher på arbetsmarknaden, mellan arbetsgivare och medarbetare? Är det möjligt att påverka dessa normer och attityder så att föräldrar delar mer lika? Hur gör vi det? Vilket ansvar har chefer och arbetsgivare för normerna på arbetsplatsen? Kan politiken styra normerna och är det lämpligt? Vilken roll kan pappagrupper spela?

Välkommen till ett frukostseminarium om hur normer och attityder påverkar hur kvinnor och män väljer att dela på föräldraledigheten och ansvaret för att få ihop livspusslet.

Medverkande:
Jens Karberg, verksamhetsutvecklare jämt föräldraskap Män för jämställdhet
Niclas Järvklo, maskulinitetsforskare
Therese Albrechtson, entreprenör och författare till nya boken ”Dålig mamma eller superkvinna?” 
Tove Dahlgren, utbildningschef Allbright
Veronica Magnusson, ordförande Vision
Moderator: Johanna Palmström

Datum: 7 december 2017
Tid: 8.30 - 9.30
Plats: TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm

Frukost serveras från kl. 8.00.

Anmäl dig här. Antalet platser är begränsade.
 

För mer information:

Sandra Zetterman, pressekreterare, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Taggar:

Om oss

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister. www.tco.se

Prenumerera