Pressinbjudan: Välkommen in! Hur tar vi bättre tillvara nyanlända kvinnors utbildning och kompetens?

TCO presenterar ny statistik över nyanlända kvinnors yrkesbakgrund och hur väl denna matchar det växande antalet bristyrken på den svenska arbetsmarknaden.

Studier visar att nyanlända kvinnor får mindre del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser än män och att det tar längre tid för dem att komma in på arbetsmarknaden.

Vad behöver göras för att ge utrikes födda kvinnor och män samma möjlighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden? Når regeringens satsningar på nyanländas etablering även kvinnor med bakgrund i tjänstemannayrken, och sådan kompetens som skulle kunna komma till nytta i bristyrken? Behövs det fler snabbspår? Finns det andra goda exempel på insatser?

Välkommen till ett frukostseminarium om kvinnor i etableringsuppdraget, med fokus på omställning och matchning och hur vi tar tillvara nyanlända kvinnors utbildning, kompetens och potential.

Medverkande

Anders Kessling, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet 
Clara Berglund, generalsekreterare Kvinnolobbyn
Therese Borr
man, jämställdhetsstrateg Arbetsförmedlingen
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO
Johanna Palmström, moderator

Datum: 16 november
Tid: 8.30 - 9.30
Plats: TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm

Frukost serveras från kl. 08.00

Anmäl dig här. Antalet platser är begränsade.

För mer information:

Sandra Zetterman, pressekreterare, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Taggar:

Om oss

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister. www.tco.se

Prenumerera