Ros och ris till utredning om föräldraförsäkringen

TCO ger både ros och ris till utredningen ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen” i remissvaret som lämnas in till regeringen idag.

– Om vi vill öka jämställdheten på arbetsmarknaden och minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män behöver föräldraförsäkringen förändras så att föräldrar delar mer lika. Utredningen har flera bra förslag som kan bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden och ett jämställt föräldraskap, säger Eva Nordmark ordförande TCO.

TCO är för en tredelning av föräldraförsäkringen, men ser också behov av andra förändringar som kan leda till att föräldrar delar mer lika.

– Både kvinnor och män ska kunna jobba heltid och samtidigt vara föräldrar. Med våra förslag kan vi ta kliv framåt mot ökad jämställdhet samtidigt som föräldrarna behåller valfrihet att lägga upp föräldraledigheten utifrån sin familjs förutsättningar och preferenser, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

TCO:s förslag på förändringar i föräldraförsäkringen

Föräldratidsdagar
Byt ut de 90 lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen mot 90 föräldratidsdagar med ersättning på sjukpenningnivå. Föräldratidsdagarna får tas ut tio dagar om året, fem per förälder om barnet har två vårdnadshavare, mellan barnet är 3 och 12 år. Övriga 390 föräldrapenningdagar får tas ut före barnets treårsdag. Förslaget uppmuntrar föräldrar att dela mer lika på heltidsföräldraledigheten innan barnet börjar förskolan och förenklar för alla vårdnadshavare att få ihop livspusslet under barnets uppväxt.

Jämställdhetspeng
Inför en jämställdhetspeng i föräldraförsäkringen. Vi föreslår att en skattefri klumpsumma på omkring 15 000–20 000 kronor betalas ut automatiskt till de föräldrar som delar lika (40/60 procent var) på föräldrapenningdagarna fram till barnets tvåårsdag. Det ger föräldrar positiva ekonomiska incitament att dela lika på heltidsföräldraledigheten när barnet är litet.

Läs hela remissvaret här.

För mer information:
Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare, 070-22 33 229, asa.forsell@tco.se
Sandra Zetterman, presskommunikatör, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Taggar:

Om oss

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister. www.tco.se

Prenumerera