TCO kommenterar Arbetsförmedlingens yrkesprognos: Bristyrken måste bli en valfråga.

Arbetsförmedlingens yrkesprognos visar att svårigheterna att hitta kompetent arbetskraft är fortsatt stora. 

- Det är positivt att Arbetsförmedlingen lyfter vikten av vuxenutbildning. Kompetensförsörjningen förtjänar att bli en av de stora valfrågorna 2018. Brist på kompetent arbetskraft hindrar företag från att växa och sänker såväl kapaciteten som kvaliteten i skola, vård och omsorg. Våra förbunds medlemmar – sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare, ingenjörer och poliser – behöver fler kollegor med rätt utbildning, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

TCO vill lyfta fram att fler måste välja bristyrken, att fler måste stanna kvar i bristyrken och att fler av de som lämnat yrken som sjuksköterska, lärare eller polis måste kunna lockas tillbaka. Det finns mycket som kan göras, både på kort sikt och lite längre sikt.

- På kort sikt krävs bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö. Vi måste också se till så att till exempel sjukskrivna lärare eller socialsekreterare får hjälp att komma tillbaka till yrket, inte tvingas ut i jobb där deras kompetens inte tas tillvara. På lite längre sikt skulle bättre möjligheter till vidareutbildning för personer som redan finns på arbetsmarknaden kunna innebära att fler utbildar sig till bristyrken senare i livet och att fler stannar kvar i yrket då möjligheterna att utvecklas ökar, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

För mer information:

Karin Emanuelli, presschef.
0708-390206

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar. Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. TCO-förbundens medlemmar är både välutbildade och professionella yrkesutövare. De jobbar i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn. Bland yrkesgrupperna finns allt från ingenjörer, journalister och lärare till poliser, ekonomer och sjuksköterskor. Över 60 procent av medlemmarna är kvinnor.

Taggar:

Om oss

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister. www.tco.se

Prenumerera