TCOs förslag för att säkra skäliga arbetsvillkor i offentlig upphandling

Idag lämnar TCO in sitt remissvar på utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal till Finansdepartementet. TCO har länge arbetat för att säkra skäliga arbetsvillkor i offentlig upphandling och utredningens förslag är ett steg på vägen. Men flera viktiga frågor kvarstår.

– Utredningens förslag är en bra början, men vi ser ett behov att förstärka och förenkla. TCO vill att villkor enligt kollektivavtal ska ställas på lön, semester, arbetstid, försäkringar och tjänstepension i samtliga branscher. Utredningen utelämnar viktiga delar, som försäkringar och tjänstepension, säger Sofia Råsmar, EU-rättsjurist TCO.

– Tjänstepension utgör den näst största utgiften, efter lön, vilket innebär att det finns incitament att anbudsgivare skär ner på den utgiften så som utredningens förslag nu är formulerat. Anställda utan tjänstepension är en grupp som riskerar en låg framtida pension, säger Sofia Råsmar.

TCO föreslår en alternativ modell för hur arbetsrättsliga krav kan ställas i en offentlig upphandling. I korthet innebär modellen att:

  • det ska vara obligatoriskt att i samtliga branscher i form av särskilda kontraktsvillkor ställa krav på en lägsta nivå för lön, semester, försäkringar, arbetstid och avsättningar till tjänstepension

  • Upphandlingsmyndigheten ska utfärda allmänna råd där arbetsrättsliga villkor är obligatoriska samt precisera vilka dessa är och uppmuntras att göra detsamma för arbetsrättsliga villkor som inte är obligatoriska.

Genom TCOs förslag blir det färre nivåer på villkoren att förhålla sig till, villkoren anges i en form som stämmer bättre överens med den svenska arbetsmarknadsmodellen och inte minst säkras villkor såsom tjänstepension som får en stor påverkan på en arbetstagares framtida ekonomi.

Hela TCOs remissvar finns på vår webb: http://www.tco.se/Aktuellt/Remisser1/2015/Upphandling-och-villkor-enligt-kollektivavtal/

För mer information:

Sofia Råsmar, EU-rättsjurist 072-527 31 20
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef 070-250 37 70
Sandra Zetterman, pressekreterare 072-573 77 80


TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister.

Taggar:

Om oss

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister. www.tco.se

Prenumerera