TCOs sista pappaindex visar positiv utveckling – men det är långt kvar till jämställt föräldraskap i Blekinge

TCOs pappaindex 2014 – det sista i sitt slag - visar att papporna i Sverige har ökat sitt uttag av föräldraledighet för sextonde året i rad. Sedan TCO lanserade pappaindex 1999 har vi tagit många viktiga steg mot ökad jämställdhet. Indexet har mer än tredubblats i Blekinge under perioden, från 14 till 42,5.

– Det är glädjande att pappaindexet har ökat betydligt om man jämför 2014 års siffror med startåret 1999. Indexet har varit ett viktigt verktyg för att åskådliggöra uttaget och få igenom våra krav. Att vi nu äntligen får en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen är ett viktigt steg som vi i TCO har drivit på för under flera år och där pappaindex spelat en viktig roll, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

TCOs pappaindex visar hur pappornas uttag av föräldraledighet utvecklas över tid. Blekinge län ligger på artonde plats i TCOs pappaindex 2014 med ett index på 42,5. Riksgenomsnittet är 44,9. Pappaindex för länet är precis som för riket en sammanvägning av pappors andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män av de föräldralediga. Om pappa och mamma delar lika på föräldraledigheten blir indexvärdet 100. Statistiken kommer från Försäkringskassan.

– Att titta på hur föräldrar fördelar ansvaret för barnen är viktigt för att begripa hur arbetsmarknaden utvecklas. Pappaindex har varit en viktig del i TCOs arbete för ökad jämställdhet, men det finns mycket kvar att göra. Vi jobbar ständigt med att förnya oss för att bli bättre, därför har vi en nyhet på gång som vi kommer att presentera inom kort, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Pappaindex i Blekinge

Blekinge klättrar en placering i TCOs pappaindex och hamnar på artonde plats i rikstabellen. Pappaindex för Blekinge är 42,5 och för riket som helhet 44,9. Blekinges pappaindex har ökat något sedan 2013, men länet ligger fortfarande under genomsnittet.

Papporna i Olofström är årets vinnare i Blekinge med en ökning på 2,9 enheter sedan förra året och ett index på 47,3. Spännvidden är ganska stor mellan Olofström och Ronneby (40,7).

Blekingepapporna är föräldralediga i något högre utsträckning än rikspappan. 46 procent av alla som var inskrivna som föräldralediga var pappor i Blekinge län under år 2014 jämfört med 45,0 för riket som helhet. Blekingepapporna tog dock ut en något lägre andel föräldradagar än rikspappan, 23 procent att jämföra med 25 procent. Det innebär att en större del av papporna i Blekinge var föräldralediga men att de tog ut något färre dagar än rikspappan.

Nytt för i år är att vi visar TCOs pappaindex på en interaktiv karta på vår webb. Där kan du se pappaindex för varje län och kommun från 1999-2014.
Pappaindex Blekinge: www.tco.se/pappaindex/?/blekinge-lan/

Pappaindex
hela landet: www.tco.se/pappaindex

Fakta om pappaindex

TCOs pappaindex lanserades i december 2000 i samband med att ett pappaindex för 1999 presenterades.

TCOs pappaindex är ett index för pappaledigheten och kan betraktas som ett av flera mått på mäns ansvarstagande för sina barn. Indexet bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga.

Pappaindex är en sammanvägning av männens andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män av föräldralediga kvinnor och män. Om kvinnor och män tar ut föräldrapenning lika ofta blir indexvärdet 100.

För mer information:

Lena Orpana, statistiker TCO, 070 481 91 07 lena.orpana@tco.se

Ulrika Hagström, jämställdhetspolitisk utredare TCO, 070-555 12 20, ulrika.hagstrom@tco.se

Sandra Zetterman, pressekreterare TCO, 072-573 77 80 sandra.zetterman@tco.se

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister.

Taggar:

Om oss

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister. www.tco.se

Prenumerera