TCOs sista pappaindex visar positiv utveckling – men det är långt kvar till jämställt föräldraskap i Gävleborg

TCOs pappaindex 2014 – det sista i sitt slag - visar att papporna i Sverige har ökat sitt uttag av föräldraledighet för sextonde året i rad. Sedan TCO lanserade pappaindex 1999 har vi tagit många viktiga steg mot ökad jämställdhet. Indexet har mer än fördubblats i Gävleborg under perioden, från 17,5 till 42,6.

– Det är glädjande att pappaindexet har ökat betydligt om man jämför 2014 års siffror med startåret 1999. Indexet har varit ett viktigt verktyg för att åskådliggöra uttaget och få igenom våra krav. Att vi nu äntligen får en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen är ett viktigt steg som vi i TCO har drivit på för under flera år och där pappaindex spelat en viktig roll, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

TCOs pappaindex visar hur pappornas uttag av föräldraledighet utvecklas över tid. Gävleborgs län ligger på sjuttonde plats av 21 län i TCOs pappaindex 2014 med ett index på 42,6. Riksgenomsnittet är 44,9. Pappaindex för länet är precis som för riket en sammanvägning av pappors andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män av de föräldralediga. Om pappa och mamma delar lika på föräldraledigheten blir indexvärdet 100. Statistiken kommer från Försäkringskassan.

– Att titta på hur föräldrar fördelar ansvaret för barnen är viktigt för att begripa hur arbetsmarknaden utvecklas. Pappaindex har varit en viktig del i TCOs arbete för ökad jämställdhet, men det finns mycket kvar att göra. Vi jobbar ständigt med att förnya oss för att bli bättre, därför har vi en nyhet på gång som vi kommer att presentera inom kort, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Pappaindex i Gävleborg

Gävleborgs län ligger något under riksgenomsnittet i TCOs pappaindex 2014 och hamnar på sjuttonde plats i rikstabellen med index på 42,6, att jämföra med genomsnittet på 44,9. Gävleborg har klättrat tre placeringar med ett index som har stigit med 2,1 enheter på ett år.

Förstaplatsen i Gävleborgs län innehas 2014 av Nordanstig med ett index på 46,1. På andra plats hamnar Hudiksvall (45,9) och tredjeplatsen kniper Ovanåker (45,0) Det finns en spännvidd i länet från Nordanstig till Söderhamn som har ett index på 37,6.

Papporna i Gävleborg är föräldralediga i samma utsträckning som rikspappan. 45 procent av alla inskrivna föräldralediga var pappor i Gävleborgs län under år 2014, samma siffra som för riket som helhet. Gävleborgspapporna tog ut en något mindre andel föräldradagar än rikspappan, 24 procent att jämföra med 25 procent.

Nytt för i år är att vi visar TCOs pappaindex på en interaktiv karta på vår webb. Där kan du se pappaindex för varje län och kommun från 1999-2014.
Pappaindex Gävleborgs län: www.tco.se/pappaindex/?/gavleborgs-lan/

Pappaindex
hela landet: www.tco.se/pappaindex

Fakta om pappaindex

TCOs pappaindex lanserades i december 2000 i samband med att ett pappaindex för 1999 presenterades.

TCOs pappaindex är ett index för pappaledigheten och kan betraktas som ett av flera mått på mäns ansvarstagande för sina barn. Indexet bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga.

Pappaindex är en sammanvägning av männens andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män av föräldralediga kvinnor och män. Om kvinnor och män tar ut föräldrapenning lika ofta blir indexvärdet 100.

För mer information:

Lena Orpana, statistiker på TCO, 070 481 91 07, lena.orpana@tco.se

Ulrika Hagström, jämställdhetspolitisk utredare TCO, 070-555 12 20, ulrika.hagstrom@tco.se

Sandra Zetterman, pressekreterare TCO, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister.

Taggar:

Om oss

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister. www.tco.se

Prenumerera