Välkommen höjning av taket i sjukförsäkringen

Regeringen höjer taket i sjukförsäkringen genom att höja dagersättningen med 50 kr. TCO välkomnar att regeringen höjer taket i försäkringen och därmed stärker inkomstbortfallsprincipen i försäkringen - något som TCO länge har efterfrågat. 

- Det är mycket välkommet att taket inom sjukförsäkringen höjs. Sjukförsäkringen ska vara en inkomstbortfallsförsäkring och den föreslagna höjning är ett steg mot detta, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.


För mer information:

Daniel Axelsson, pressekreterare 072-204 22 54

Om oss

TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister. www.tco.se

Prenumerera