Om oss

TDC Hosting levererar drift av verksamhetskritiska IT-system. Vi säkrar kunders IT-utrustning i datahallar, erbjuder tjänster som ökar nät- och serversäkerheten och driftar kunders utrustning till och med applikationsnivå. Resultatet blir ökad trygghet, enklare budgetering, minskade investerings- och personalkostnader samt mer tid för kundens kärnverksamhet. TDC Hosting ingår i TDC-koncernen och har 220 anställda, 15 egna datahallar i Norden och över 6 000 servrar i managerad miljö. TDC Hosting driftar över 600 kunder och har över 15 000 kunder på shared business services. www.tdchosting.se