En majoritet av IT-cheferna saknar policy för sociala medier

Trots de senaste årens explosionsartade utveckling för Facebook, Twitter och andra nätverkssajter säger sex av tio IT-chefer att de saknar en policy för sociala medier på deras företag. Detta avslöjas i TDC Sveriges undersökning om IT-chefers inställning till sociala medier och mobila arbetsverktyg.

60 procent av IT-cheferna som deltog i TDCs undersökning säger att deras företag saknar en policy för sociala medier.

Samtidigt säger nära hälften av IT-cheferna att det inte är okej att använda sociala medier på arbetstid. Lika många, 48 procent, ser också risker för företagets varumärke med sociala medier.

Vidare är IT-cheferna negativa till sociala medier som ett arbetsverktyg: endast 40 procent är positiva till detta.

- Resultatet från undersökningen visar en viss osäkerhet hos IT-cheferna gällande sociala medier, och de verkar dessutom utgå från risker snarare än möjligheter med mediet, säger Niclas Karnhill, pressansvarig TDC Sverige.

- Samtidigt är policies och riktlinjer för sociala medier en komplex fråga för företagen och dess IT-chefer. Policyns innehåll sträcker sig över flera discipliner såsom juridik, HR, IT, ekonomi, marknad och ställer naturligtvis stora krav på förståelse och beslut över gränser. Ett sådant arbete, som dessutom måste ta hänsyn till en mängd befintliga regler, tar naturligtvis tid, avslutar Niclas.


Om undersökningen:
Genomförande av Mistat på uppdrag av TDC Sverige under fjärde kvartalet 2010. Urvalet är slumpmässigt utvalda medelstora företag i storleksklassen 50 – 199 anställda. Undersökningen är genomförd med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 100 personer intervjuats.


Kontakt TDC Sverige
Niclas Karnhill
niclas.karnhill@tdc.se
Tel 46 8 519 812 15, mob 46 708 70 00 60

Om TDC Sverige
TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC A/S – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,2 miljarder DKK (2010) och runt 11 000 medarbetare. TDC grundades i Danmark 1882.
tdc.se

Taggar:

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Prenumerera